Møder

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned. Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på denne hjemmesider under menupunktet DOKUMENTER.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Møder i 2016:

Onsdag den 25. maj 2016