Møder

Organisationsbestyrelsen holder fire årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på den-
ne hjemmesider under menupunktet DOKUMENTER.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hæn-
de senest 14 dage før mødet.

Mødekalender for FSB Gladsaxe findes under menupunktet DOKUMENTER

(Boligorganisation/møder/arbejdskalender)